Ett sto för uppfödning

Vilket sto man väljer i sin uppfödning har såklart stor betydelse. Ston har man kanske inte i överflöd och därför är det lättare att utgå från stoets egenskaper när man ska välja en hingst. Där stoet är svagt ska hingsten vara stark. Ska man förbättra en egenskap är det bra om både sto och hingst har dessa egenskaper. Ett sto ska ha ett bra lynne och inte vara skygg eller ”tittig”, utan vara trygg i sig själv och följa ryttaren. Bra egenskaper när det gäller hästens arbetsvilja är att den är vill göra ryttaren till viljes, vara villig att jobba och tycka det är roligt. Den ska ha bra balans och kroppskontroll, ett bra utseende och vara skön att rida. Vilka egenskaper man vill ha hos en häst varierar hos alla uppfödare, men målet med avel är att hela tiden förbättra. Men även det har en gräns och när förbättrandet blir till en belastning och lidande för hästen har man gått för långt. Liksom all uppfödning är det djuret som ska må bra.

Hoppning

Alla hästar kan hoppa, men alla är inte lika bra eller tycker det är lika roligt. När man vill avla fram en bra hopphäst är det bra om stoet har en bra hoppstam, liksom att hon själv har bra anlag för hoppning. Det är bra om hennes stamtavla visar att hoppgenen ärvs vidare. Är det ett ungsto, som inte har tävlingshoppat, kan man löshoppa henne för att få en uppfattning om hennes hoppanlag.Ett sto behöver inte ha tävlingserfarenhet för att bli ett bra avelssto, många gånger kan man se på hur hon hoppar och om hon hade kunnat gå långt. Även stamtavlan avslöjar vilken potens hon har. Har hon tävlat mycket syns det på resultaten hur duktig hon är. Om ett sto har en hoppstam bryter man sällan det med en hingst som inte kan hoppa. Hingsten ska ha högt värde och fina tävlingsmeriter. Bra hoppegenskaper att prioritera är tekniken, kapaciteten, hästens inställning och försiktighet. Bra kapacitet gör att hästen kan hoppa höga hinder och en stor försiktighet gör att hinden rivs mer sällan. Hästen ska vara smidig och lätt att vända.

Dressyr

Dressyr är en tävlingsgren som kräver att hästen har bra gångarter, är lugn och stabil, kan fokusera på svåra uppgifter och inlärningsmönster, men framför allt ska den tycka det är roligt.
Även inom dressyr försöker man att hålla så rena led som möjligt. Är stoet en dressyrhäst väljer man ofta en hingst som visar bra anlag för dressyr. Betygen för de olika gångstilarna ska vara höga. Stoet ska röra sig avspänt och ledigt och hela hästens kropp ska delta i rörelsen. Att välja en hopphingst med bra gångarter fungerar bra och det behöver inte vara specifikt en dressyrhingst. Hingsten kan även ha ett bra rörelsemönster som man är ute efter.