Avelsvärdering

När man avlar på en häst, vill man göra det på de bra egenskaperna. Man avlar aldrig på en häst med medfödda genetiska sjukdomar, eftersom man naturligtvis inte vill föra vidare dåliga egenskaper. Med ett avelsvärde, kan man se hur stor sannolikheten är att det ska bli en bra hopphäst, galopphäst och så vidare.
Även stona spelar en mycket stor roll. För att kunna bestämma avelsvärdet på en häst, måste man först göra en värdering av hästens nedärvningsförmåga, en så kallad avelsvärdering. När man gör en avelsvärdering, försöker man på bästa sätt, uppskatta hästens avelsvärde. Desto högre värde, desto finare avelshäst. Egenskaper och anlag ärvs genetiskt, men egenskaper påverkas också av i vilken miljö hästen lever och växer upp i. Det är därför svårt att exakt säga vilka anlag en enskild häst har och vilka anlag som ärvs vidare. Desto fler uppgifter man har om hästen och dess släktled, desto mer kan man säga om de anlag som ärvs.

BLUP

Det säkraste sättet att ta fram ett rättvist avelsvärde på hästen, är genom en metod som heter Best Linear Unbiased Prediction, BLUP-metoden. Detta värde grundas på hästens egna resultat, men även på släktingars resultat. Man räknar även in miljöfaktorer, som kan ha inverkan på hästens resultat, kön och ålder. Värdet man får efter en BLUP-bedömning kan sedan jämföras med andra hästar. Värderingen är inte statiskt, utan förändras med hästen och var den befinner sig i utvecklingen.

Linjär beskrivning

Det finns numera ett index för linjär beskriven egenskap och det är en beskrivning av hästens exteriör, gångarter och hoppning. Varje treåring, genomgår nu även en linjär beskrivning vid treårstestet och de hästar som har minst 10 linjärt bedömda avkommor, kan man se vilka olika egenskaper som ärvs. Det här indexet visar bland annat om avkommorna blir kraftiga eller finlemmade, korta eller långa steg i trav eller hängande eller böjda ben när den hoppar.

Avelsindex för olika hästsporter

Avelsvärderingen, både BLUP och de linjärt beskrivande egenskaperna, är samma oavsett vilken hästsport det gäller, men är speciellt viktig för travhästar. Avelsforskning har visat att prestationer i ung ålder beror på arv, när hästen blir äldre grundas prestationerna mer på andra faktorer, som till exempel träning och slump. Tävlingsresultaten för travhästar räknas bara mellan 2–5 år, för varmblod och för kallblod, 3–6 år. Avelsvärdering för galopp är tänkt att förbättra kvalitet och dugligheten inom galoppsporten.

Innan hästen blir bedömd av en avelsnämnd ska den ha gjort en veterinärbesiktning och en röntgen. Likaså ska luftvägarna genomgå en undersökning. För hoppning vill man få fram bra hopptekniken och temperament. För dressyr gäller det att förädla de olika gångarterna och temperament. Äldre hästar har lägre avelsindex och det är en naturlig process, eftersom man vill hela tiden förbättra kvaliteten på hästarna och då ska ett index på en yngre häst vara högre än på en äldre. Om man vill se hur hästen står sig gentemot andra, ska man jämföra årskullarna.